Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa

09 września 2016

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala zostaną udostępnione kandydatom w Sekcji Organizacji Szpitala.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty, o których mowa  w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Powiatowy w Limanowej  Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego61, 34-600 Limanowa.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotacje o treści: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa”

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.