Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego jest jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Cel projektu

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na w/w Projekt dla Szpitala Powiatowego w Limanowej im Miłosierdzia Bożego zaplanowana została kwota 2 085 445,07 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 772 628,31 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 312 816,76 PLN .

W Ramach przedmiotowego projektu Szpital Powiatowy w Limanowej planuje zakup następującej aparatury medycznej i pojazdów:

- Przyłóżkowy aparat RTG –cyfrowy,

- Aparat USG - wielofunkcyjny z 3 głowicami,

- Bronchofiberoskop z wyposażeniem ,

- Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym,

- 2x Ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM ,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.