Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego jest jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie w wysokości: 2085445,07 zł

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 312 816,76 zł

Działania w ramach projektu koncentrowały się na rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Skupiały się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W ramach przedmiotowego projektu Szpital Powiatowy w Limanowej zakupił następujący sprzęt medyczny i pojazdy:

- Przyłóżkowy aparat RTG –cyfrowy,

- Aparat USG - wielofunkcyjny z 3 głowicami,

- Bronchofiberoskop z wyposażeniem ,

- Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym,

- 2 szt Ambulansów z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt pn.

Małopolski System Informatyczny (MSIM)

dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej to 3 665 000 zł,

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 164 925,00 zł

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) realizuje projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Szpital dzięki pozyskanym środkom wdraża innowacyjne rozwiązania pozwalające na stworzenie bezpiecznego, stabilnego i wydajnego środowiska informatycznego.

Zrealizowano już następujące elementy z planowanego zakresu rzeczowego projektu:

  • modernizacja okablowania strukturalnego - polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej sieci komputerowej w kategorii 6 w skład której wchodzą 475 punkty sieciowe, 15 punktów dystrybucyjnych sieciowych (szafy teleinformatyczne), szkielet sieci wykonany w technologii światłowodowej,
  • adaptacja pomieszczenia pod serwerownię wraz z systemami kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz środowiskowego, zasilania awaryjnego,
  • instalacja nowych przełączników sieciowych dostępowych i agregacyjnych,
  • wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i Internetu,
  • rozbudowa środowiska aplikacyjnego systemu informatycznego HIS Szpitala o dodatkowe moduły oprogramowania Asseco AMMS

Kolejnym etapem realizacji zakresu rzeczowego projektu będzie dostawa nowego sprzętu komputerowego w postaci serwerów, macierzy dyskowych oraz terminali który to będzie wykorzystany do wdrożenia rozwiązania opartego na wielowarstwowej architekturze klient-serwer systemu terminali komputerowych. Wdrożenie tego typu rozwiązanie pozwoli na centralne zarządzanie systemem informatycznym Szpitala.

Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

Projekt pn.
„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”

dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Wartość projektu: 10 802 453,18 zł

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 449 390,84 zł

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie o dwie kondygnacje istniejącego budynku Bloku Operacyjnego w celu utworzenia nowoczesnego Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku wraz z Oddziałem Geriatrycznym, Poradnią Geriatryczną oraz salą gimnastyczną i salą fizykoterapeutycznej kinezyterapii, kompleksowo dostosowane do leczenia i rehabilitacji seniorów. Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku z liczbą ponad 50 łóżek będzie naturalnym odciążeniem dla funkcjonującego Oddziału Chorób Wewnętrznych, na którym przebywa ok. 70% pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt, tworzący niezbędne wyposażenie.