Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

"Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ujęta w 3 zadaniach asortymentowych"

dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 6 000 000 zł

Wartość projektu: 7 196 517,77 zł


Projekt został podzielony na 3 zadania, które swym zakresem obejmują:

Zadanie 1 - Roboty budowlane związane m.in. z odnowieniem elewacji, wymianą okien i drzwi zewnętrznych budynków Szpitala.

Zadanie 2 - Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót budowlano montażowych związanych z budową instalacji fotowoltaiczną o mocy około 250 kW.

Zadanie 3 - Wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej wraz z remontem budynku – garaży karetek pogotowia.


Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala oraz efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.Zadanie 1

Roboty budowlane związane m.in. z odnowieniem elewacji, wymianą okien i drzwi zewnętrznych budynków Szpitala.

W ramach prac związanych z termomodernizacją zrealizowane zostały między innymi prace takie jak:

  • docieplenie istniejącego dachu wełną mineralną na budynku głównym Szpitala (budynek A), budynku przychodni zintegrowanych (B), budynku oddziału pulmonologii (C), budynku prosektorium oraz przewiązki,
  • wymiana rynien wraz z elementami mocującymi na dachu oraz rur spustowych na budynkach wymienionych powyżej,
  • wymiana okien (około 60% wszystkich),
  • czyszczenie i dwukrotne malowanie krat w oknach,
  • wymiana parapetów zewnętrznych przy wymienianych oknach oraz szpachlowanie i malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,
  • czyszczenie istniejącej stolarki oraz dwukrotne malowanie od środka i od zewnątrz lakierem do drewna w kolorze białym,
  • wymiana części drzwi zewnętrznych,
  • mycie elewacji oraz uzupełnienie powstałych odspojeń tynku zewnętrznego i ubytków w elewacji,
  • przebudowa ścian zewnętrznych oddziału pulmonologii w zakresie zamurowania części otworów okiennych, wyburzenia otworów w ścianie zewnętrznej oraz częściowa rozbiórka istniejących balkonów na oddziale pulmonologii
  • budowa żaluzji technicznej na dachu budynku w części prosektorium oraz przewiązki


                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                              


Zadanie 2
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót budowlano montażowych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW.

Panele fotowoltaiczne zostały zamocowane na powierzchni dachu płaskiego oraz elewacji budynku głównego Szpitala (budynek A) i skierowane w kierunku południowo-wschodnim. Instalacja ma posłużyć do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynków, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną. Przyczyni się to do znacznych oszczędności dla placówki.

                                                                                 
                                                                                
                                
Zadanie 3
Wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej wraz z remontem budynku – garaży karetek pogotowia.

Remont garaży karetek pogotowia objął prace budowlane takie jak m.in.: rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z ich wymianą, rozebranie pokrycia dachowego, rozebranie konstrukcji więźb dachowych oraz wymiana pokrycia dachu. Ponadto wykonane zostały zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynku, ocieplenie ścian budynków oraz uzupełnienie tynków wewnętrznych, gipsowanie i malowanie ścian. Zadanie 3 obejmowało również wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej, który znajdował się za budynkiem Prosektorium. W tym przypadku, oprócz rozbiórki nieużytkowanego budynku, konieczne było uzupełnienie otworów w ścianach, w miejscach gdzie budynek łączył się z budynkiem głównym Szpitala.