Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowano ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

„Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej”


Dofinansowanie 10 355 847,92 zł

Całkowita wartość inwestycji 12 183 350,49 zł


Data podpisania umowy: kwiecień 2024 r.

Inwestycja obejmuje swym zakresem część istniejącego budynku głównego A (skrzydło południowe) i przewiduje całkowitą modernizację wszystkich pomieszczeń parteru gdzie zlokalizowany jest Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz częściową przebudowę piwnicy z zapleczem magazynowym. W zakres inwestycji wchodzi również rozbudowa SOR o parterowy, podpiwniczony budynek, wraz z niezbędną przebudową zewnętrznej infrastruktury technicznej, tj. instalacji technicznych (wodno–kanalizacyjnej, odwodnienia terenu oraz instalacji elektrycznej wraz z korektą oświetlenia terenu zewnętrznego), oraz fragmentu wewnętrznych dróg.

Pierwszy etap prac będzie obejmował rozbudowę budynku na poziomie dwóch kondygnacji tj. piwnic i parteru w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału SOR. Docelowo w nowo wybudowanej części zlokalizowane będą gabinety konsultacyjne lekarzy internistów, chirurga i pediatry, a także obszar obserwacyjny w tym: obserwacji dzieci, obserwacji chirurgicznej oraz intensywnej terapii wstępnej. W nowoutworzonej części oddziału znajdować się będzie również obszar wstępnej intensywnej terapii oraz obszar terapii natychmiastowej, w pobliżu której będzie sala zabiegowa i opatrunków gipsowych. Dla rodzin pacjentów utworzona będzie przestronna poczekalnia. Pod dobudowaną częścią SOR na poziomie piwnic powstaną nowe pomieszczenia przeznaczone na magazyny szpitalne, szatnie pracownicze oraz archiwum. Prace realizowane na tym etapie nie będą zakłócały funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej części budynku (przy ewentualnym uzupełnieniu zabudową modułową oraz tymczasowymi obiektami kontenerowymi) działalność oddziału zostanie tam przeniesiona, a w dotychczas użytkowanych pomieszczeniach rozpocznie się ich przebudowa i dostosowanie do nowego układu funkcjonalnego. Po odpowiedniej modernizacji, w istniejącej części pozostaną obszary takie jak: pomieszczenie pro-morte, izolatka, obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, pomieszczenie triage, poczekalnia obszaru konsultacyjnego oraz obszar resustacyjno-zabiegowy.

Inwestycja jest niezbędna z puntu widzenia poprawy standardu usług świadczonych pacjentom, standardu pracy pracowników SOR oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie Powiatu Limanowskiego.